Toiminta

Päiväkodin toiminta-ajatus:

Lapsen vahvuuksia painottava pedagogiikka, hyvän itsetunnon vahvistaminen mm. draaman keinoin ja lapsen yksilöllisen kasvun sekä kehityksen tukeminen ovat Lorupussin tärkeimpiä toiminta-ajatuksia.

Yksi lorupussin tärkeimmistä arvoista on sensitiivinen vuorovaikutus. Henkilökunta on töissä lapsia varten, aikuinen sitoutuu syvällisesti vuorovaikutukseen lapsen kanssa, kuuntelee lasta arvostavasti, suhtautuu lapseen empaattisesti, pysähtyy lapsen kokemuksen äärelle, antaa positiivista palautetta, rohkaisee, kannustaa, on joustava ja elää hetkessä.

Päiväkodin toiminta perustuu valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman osa-alueisiin ja toteutamme Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa. Lisäksi Päiväkodissa jokaiselle lapselle tehdään oma varhaiskasvatussuunnitelma. Päiväkodin toimintaa suunnitellaan myös yhdessä lasten ja vanhempien kanssa.

Toiminta suunnitellaan tukemaan lasten kehitystä, taitojen harjoittelua ja uuden oppimista. Suunnitelmat pohjautuvat varhaiskasvatussuunnitelmiin, havaintoihin lapsista, ryhmästä, vuodenkierto huomioiden. Annamme tietoisesti aikaa leikille ja vuorovaikutukselle, syliä ja lämpöä unohtamatta.