Päiväkoti Lorupussi

Palveluseteli päiväkoti Rovaniemen Lapinrinteellä

Lorupussi

Päiväkoti Lorupussi tarjoaa laadukasta ja monipuolista, lasten ja perheiden tarpeisiin vastaavaa varhaiskasvatusta kodinomaisissa tiloissa. Lisäksi meillä on oma iso jumppasali, jota käytämme päivittäin liikkumiseen ja leikkimiseen. Päiväkotiamme ympäröi piha-alue, jossa on runsaasti tilaa ja leikkitelineitä lasten käyttöön. Lähiympäristöstä löytyy leikkipuisto ja metsä, joissa retkeilemme säännöllisesti.

Päiväkoti Lorupussi avasi ovensa  1.8.2021.    

Kodinomaisuus

yksilöllisyys

arvostus

Päiväkodin toiminta-ajatus:

Päiväkoti Lorupussi tarjoaa laadukasta ja monipuolista, lasten ja perheiden tarpeisiin vastaavaa varhaiskasvatusta kodinomaisissa tiloissa.
Lapsen vahvuuksia painottava pedagogiikka, hyvän itsetunnon vahvistaminen draaman keinoin ja lapsen yksilöllisen kasvun sekä kehityksen tukeminen ovat Lorupussin tärkeimpiä toiminta-ajatuksia.

Yksi lorupussin tärkeimmistä arvoista on sensitiivinen vuorovaikutus. Henkilökunta on töissä lapsia varten, aikuinen sitoutuu syvällisesti vuorovaikutukseen lapsen kanssa, kuuntelee lasta arvostavasti, suhtautuu lapseen empaattisesti, pysähtyy lapsen kokemuksen äärelle, antaa positiivista palautetta, rohkaisee, kannustaa, on joustava ja elää hetkessä.

Päiväkodin toiminta perustuu valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman osa-alueisiin ja toteutamme Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa. Lisäksi Päiväkodissa jokaiselle lapselle tehdään oma varhaiskasvatussuunnitelma. Päiväkodin toimintaa suunnitellaan myös yhdessä lasten ja vanhempien kanssa.

Palvelut ja hinnat:

Päiväkoti Lorupussin asiakasmaksut ovat samat kuin kunnallisessa päiväkodissa. Maksu määräytyy perheen tulojen, valitun hoitomuodon ja asiakasmaksulain mukaisesti. 

Varhaiskasvatusmaksun määrän voitte laskea asiakasmaksulaskurilla: LASKURI

Ohjeita hakemiseen:

1. Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan ottamalla ensin yhteyttä päiväkodin johtajaan p. 050 3665 188 tai toimisto@paivakotilorupussi.fi
2. Huoltajien kanssa sovitaan aika päiväkodille ja tehdään palvelusopimus päiväkodin johtajan kanssa.
3. Huoltaja täyttää sähköisen palvelusetelihakemuksen osoitteessa: Palvelusetelihakemus sekä toimittaa tulotiedot varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen.

Palvelusetelistä voitte lukea lisätietoa osoitteessa: Varhaiskasvatus palvelusetelipäiväkodissa